Rīgā aizliedz atrasties uz ūdenstilpju ledus

Rīgā aizliedz atrasties uz ūdenstilpju ledus

Ņemot vērā ledus biezuma mērījumus un hidrometeoroloģiskās prognozes, Rīgas administratīvajā teritorijā noteikts paaugstinātas bīstamības periods uz ūdenstilpju ledus un aizliegums atrasties uz tām, tai skaitā Rīgas jūras līča ledus.

Atbildība par atrašanos uz ledus lieguma laikā ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.

Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.