Rīgas likumsargi saņēmuši 27 skolu sūdzības par attālināto mācību stundu neapmeklēšanu

Rīgas likumsargi saņēmuši 27 skolu sūdzības par attālināto mācību stundu neapmeklēšanu

Pēdējo divu mēnešu laikā Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa ir saņēmusi 27 skolu iesniegumus par skolēniem, kuri nav piedalījušies attālinātajās mācībās. Atsevišķas mācību iestādes ziņojušas par bērniem, kuri pat veselu semestri nav piedalījušies mācību procesā.

Pēc izglītības iestādes iesnieguma saņemšanas, likumsargi sazinās ar bērna vecākiem un aicina sniegt paskaidrojumus saistībā ar bērna nepiedalīšanos attālinātajā mācību procesā. Nepieciešamības gadījumā policijas darbinieki apseko arī nepilngadīgo dzīvesvietā, kur veic profilaktiskas pārrunas gan ar skolēnu, gan ar viņa vecākiem.

Policijas vizītes laikā tiek noskaidrots iemesls, kāpēc bērns skolu nav apmeklējis. Šādos apsekojumos policisti var iesaistīt izglītības iestādes sociālo pedagogu vai sociāla dienesta darbiniekus. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, policijas darbinieki izvērtē katra iesnieguma saturu un pieļautā pārkāpuma nopietnību. Lai samazinātu tikšanos klātienē, šobrīd Rīgas pašvaldības policija īsteno arī attālinātās pārrunas ar ģimeni, izmantojot MS Teams vai ZOOM platformas.

Jāatzīmē, ka bieži vien pārrunu laikā bērns atzīst, ka pats bijis izklaidīgs un arī vecākiem ļāvis ticēt, ka attālinātajām mācību stundām regulāri pieslēdzas.

Kā vēl viens iemesls stundu neapmeklēšanai ir komunikācijas trūkums, kas rezultējas ar tehniskā nodrošinājuma trūkumu. Atsaucoties uz vecāku teikto, ārkārtas situācijas laikā no skolu puses ievērojami ir samazinājusies komunikācija ar skolēniem. Līdz ar to rodoties dažādi pārpratumi, kuri līdz galam tā arī netiekot atrisināti. Vecāki norāda, ka vēlējušies, lai izglītības iestādes uzņemoties lielāku iniciatīvu. Tāpat tiek norādīts, ka paši nereti baidās skolai lūgt un pieņemt palīdzību, īpaši attiecībā uz tehnisko nodrošinājumu.

Tomēr gadās arī situācijas, kurā kā iemesls, kāpēc skolēni nepieslēdzās stundām, ir vecāku uzskats, ka bērnam izglītība būtu jāiegūst tikai klātienē. “Daži vecāki neatbalsta attālinātās mācības un liedz bērnam saņemt izglītību. Šādos gadījumos policijai nākas vērtēt vecāku atbildību notikušajā”, skaidro BLPN galvenais speciālists Artjoms Kalacs.

Tāpat policijas vizītes laikā vecāki bieži vien atzīst savu bezspēcību un pārrunu laikā cer, ka tieši policisti būs tie, kuri veiks visu audzinošo darbu mājās. Tomēr kā skaidro A. Kalacs: “Normatīvie akti skaidri nosaka, ka vecāku pienākums ir nodrošināt to, lai bērns iegūtu vismaz pamatizglītību”. Tieši vecākiem ir jāmeklē risinājums kā uzlabot savstarpējo komunikāciju ar bērnu un sadarboties ar skolu, kā arī veikt regulāru audzinošo darbu mājās.

Rīgas pašvaldība policija aicina vecākus šajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību savām atvasēm, sniedzot nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.