Rīgas pašvaldības policija līdzdarbojas starptautiskā projektā “IcARUS”

Rīgas pašvaldības policija līdzdarbojas starptautiskā projektā “IcARUS”

Vakar, 29. jūnijā, Rīgā visas dienas garumā norisinājās viena no starptautiska projekta “IcARUS” sesijām, ko finansē Eiropas Savienības H2020 programma. “IcARUS” projekts ilgst 4 gadus, kurā piedalās 6 dalībvalstu pilsētas, tajā skaitā Rīga ar Rīgas pašvaldības policiju (RPP).

“IcARUS” projekta mērķis ir nostiprināt pašvaldības spējas labāk reaģēt uz izaicinājumiem saistībā ar pilsētu drošību, piedāvāt sociāli un tehnoloģiski inovatīvus rīkus saskaņā ar vietējo kontekstu, kā arī mācīties no iepriekšējām Eiropas pilsētu drošības stratēģijām un praksēm, veidot proaktīvus risinājumus un uz iedzīvotāju vajadzībām vērstas pilsētu drošības stratēģijas un prakses.

Sesijas laikā 4 grupas (4-5 cilvēki) risināja dažādas problēmsituācijas Rīgā, pildot vairākus uzdevumus, kas ļāva izpētīt problēmu, noteikt izaicinājumus, apmainīties ar priekšlikumiem, atlasīt un attīstīt idejas, kā arī prezentēt problēmu risinājumus pārējiem dalībniekiem, lai diskutētu par problēmu nozīmīgumu un ideju iespējamo realizēšanu.

Ņemot vērā sesijas laikā iegūtas idejas, līdzīga veida aktivitātes tiks organizētas arī nākotnē, tādējādi kopīgi virzoties uz Rīgas pašvaldības policijas uzstādīto mērķi – padarīt Rīgu par drošāko pilsētu Latvijā.

*Attēls no sesijas