Paziņojums par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu iznīcināšanu

Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldē Hanzas ielā 7, Rīgā, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” 35.punktu, 36.punktu, 42.3.1.apakšpunktu un 64.punktu, 10.07.2020. plkst.11.00. paredzēta administratīvā pārkāpuma lietās Nr.RPCR-20-3531-AL, Nr.RPCR-20-3532-AL, Nr.RPCR-20-3533-AL izņemtās mantas – pārtikas produktu, kuriem beidzies derīguma termiņš, iznīcināšana:
– 3 (trīs) gabali bezalkoholiskais dzēriens “Royal club Tonic Classic”, tilpums 500 mililitri, plastmasas iepakojumos,
– 22 (divdesmit divi) gabali bezalkoholiskais dzēriens “Sprite”, tilpums 1000 mililitri, plastmasas iepakojumos,
– 1 (viens) gabals sula “Pink grapefruit nektaras” tilpums 1000 mililitri, kartona iepakojumā,
– 9 (deviņi) gabali bezalkoholiskais dzēriens “Royal club Tonic Classic”, tilpums 500 mililitri, plastmasas iepakojumos,
– 1 (viens) gabals pārtikas sīrups “Švarcvaldes”, tilpums 700 mililitri, stikla iepakojums, derīguma termiņš 02.2020.