Tikšanās laikā lemj par piegādes transporta problēmām Rīgā

Tikšanās laikā lemj par piegādes transporta problēmām Rīgā

17. martā Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes vadība sadarbībā ar Rīgas apkaimju iedzīvotāju centru tikās ar lielākajiem piegādes uzņēmumiem, lai pārrunātu piegādes transporta situāciju Rīgas centrā.

Tikšanās tika organizēta, jo līdz šim policija regulāri konstatējusi gadījumus, kuros piegādes transporta vadītāji neievēro apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības, kā arī policijā bieži tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par piegādes transporta pārkāpumiem.

Sapulce tika organizēta divās daļās, kur informatīvajā daļā RPP pārstāvis izskaidroja vispārējos un speciālos noteikumus, bet diskusijas daļā tika meklēti ierosinājumi tam, kā situāciju uzlabot.

Piegādes komersantu pārstāvji uzsvēra, ka būtu nepieciešams palielināt speciālo piegādes transportam paredzēto stāvvietu skaitu, kā arī šāda veida stāvvietas būtu jāpadara pamanāmākas, lai tās ikdienā neaizņemtu privātais transports. Tāpat diskusijas laikā tika modelētas dažādas situācijas, lai izvērtētu, kādi grozījumi normatīvajos aktos būtu nepieciešami, lai paplašinātu piegādes transporta iespējas, bet tajā pašā laikā netiktu ierobežotas gājēju un velosipēdistu tiesības.

Savukārt policijas pārstāvji uzsvēra, ka atkāpes no noteikumiem nav iespējamas un piegādes transportam ir jāievēro tas, kas noteikts likumā. Proti, pašlaik uz velosipēdu ceļiem piegādes transportu novietot ir aizliegts, savukārt uz ietvēm tas ir atļauts tikai atsevišķos retos gadījumos (ar speciālām atļaujām un atstājot vismaz 1,5m platu joslu gājējiem). Tāpat nav pieļaujams ar piegādes transportu izbraukāt apstādījumus.