Vecāki liek man darīt mājās darbus, vai tas ir pārkāpums?

Edgars Eglītis,
Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas priekšnieka p.i.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22.panta pirmo daļu, bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos. Un kamēr vecāki nodrošina bērna uzturēšanu, bērnam jāstrādā vecāku mājas darbi bez tiesībām prasīt kādu atlīdzību, ja vien paši vecāki tādu nav apsolījuši.

Ja uzliktie pienākumi nav atbilstoši bērna vecumam un rada nepamatotus ierobežojumus, tad bērns ir tiesīgs vērsties pēc palīdzības bāriņtiesā.

Citādi vecāku prasība iesaistīties mājas darbu veikšanā nav pārkāpums.