Vecāki liek man darīt mājās darbus, vai tas ir pārkāpums?

Ligita Pēlmane,
Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas priekšniece

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22.panta pirmo daļu, bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos. Ņemot vērā minēto, vecāku prasība iesaistīties mājas darbu veikšanā nav pārkāpums.