1. “Par ūdens filtru/dispenseru iegādi”, līguma datne pieejama šeit.
  2. “Par pārnēsājamo projektoru iegādi”, līguma datne pieejama šeit.
  3. “Par šķidro naftas produktu skaitītāju, mērlenšu, mērriteņu, mērlineālu, bīdmēru un svaru kalibrēšanu un verificēšanu”, līguma datne pieejama šeit.
  4. “Par mērrteņu piegādi”, līguma dane pieejama šeit.
  5. “Par uzpleču apvalku ar izšūtm atsšķirības zīmēm, izšūtu identifikācijas zīmju, emblēmu un citu izšuvumu piegādi” līguma datne pieejama šeit.
  6. “Par deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumiem”, līguma datne pieejama šeit.
  7. “Par remontmateriālu iegādi”, līguma datne pieejama šeit.
  8. “Par apkures katlu, sistēmas, elektrisko boileru, skursteņu tīrīšanu, pārbaudi un remontu” līguma datne pieejama šeit.
  9. “Par paklāju nomu”, līguma datne pieejama šeit.
  10. “Par elektropreču piegādi”, līguma datne pieejama šeit.
  11. “Par ventilācijas iekārtu un gaisa kondicionieru tehnisko apkopi, filtru maiņu un remontu”, līguma datne pieejama šeit.

2024. gadā noslēgtie līgumi

1. “Par elektrošoka pistoļu bateriju iegādi”, līguma datne pieejama šeit 

2. “Par izglītības pakalpojumu sniegšanu”, līguma datne pieejama šeit

3. “Par asaru izraisošas vielas baloniņu ar turētājiem piegādi”, līguma datne pieejama šeit