Paziņojums par līgumu RPP 2016/41 “Par sporta kluba pakalpojumiem”

Publicēšanas datums 2016.gads 27.oktobris

Identifikācijas numurs RPP 2016/41

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par sporta kluba pakalpojumiem.

Iepirkums tiek dalīts trijās daļās:

1. daļa Nr.1 – par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu. Paredzamā līguma summa EUR 34 710,74 (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti desmit euro, 74 centi) bez PVN.

2. daļa Nr.2 – par sporta spēļu zāles izmantošanu. Paredzamā līguma summa EUR EUR 3 719,01 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro, 1 cents) bez PVN.

3. daļa Nr.3 – par peldbaseina izmantošanu. Paredzamā līguma summa EUR 6 198,35 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro, 35 centi) bez PVN.

Paredzamā kpoējā līgumcena EUR 44 628,10  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037839, 67037869.

Instrukcija

Pieteikums

Tehn-fin_daļa_Nr.1_trenažieru_zāle

Apliecinājums_pielikums_Nr.5

Sporta_spēļu_zāle_daļai__Nr.2

Tehniskā_spec._daļa_Nr.3_baseins

L_Ī_G_U_M_S_projekts_6.pielikums


Paziņojums par lēmumu 28.11.2016.

Identifikācijas numurs RPP 2016/41

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkuma daļā Nr.1 „Par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu” ar SIA ,,Atletika MNGT”par kopējo līguma summu EUR 34 710,74 (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti desmit euro, 74 centi) bez PVN, slēgt līgumu iepirkuma daļā Nr.2 ,,Parsporta spēļu zāles izmantošanu”ar SIA ,,BHM group”par kopējo līguma summu EUR 3 719,01 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro, 01 cents) bez PVN, slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma daļā Nr.3 „Par peldbaseina izmantošanu” ar SIA “BHM group”par kopējo līguma summu EUR 6 198,35 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro, 35 centi) bez PVN.