Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 3 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas transportlīdzekļos uzstādīto audio/video iekārtu remontu, tehnisko apkopi un demontāžu”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas transportlīdzekļos uzstādīto audio/video iekārtu remontu, tehnisko apkopi un demontāžu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2024. gada 12. aprīļa plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_auto kameru remonts

1.Pielikums_pieteikums

2. Tehniskā_specifikācija_auto kameru remonts

3. Finanšu_piedāvājums_auto kameru remonts

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 10.05.2024. noslēdza līgumu ar SIA “Nolan”, reģistrācijas Nr. 40103271751, “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas transportlīdzekļos uzstādīto audio/video iekārtu remontu, tehnisko apkopi un demontāžu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Līgums