Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/2 “Par darbinieku apmācību policijas taktikā un saskarsmē”

Identifikācijas numurs RPP 2017/2 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par darbinieku apmācību policijas taktikā un saskarsmē. Paredzamā līgumcena EUR 20 661,14 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2017.gada 25.janvārim, plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontaktpersona: tālr.67037854. Paziņojums par lēmumu 01.02.2017. Publicēšanas datums 02.02.2017. Identifikācijas numurs RPP 2017/2 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 01.februārī rīkotajā iepirkumā „Par darbinieku apmācību policijas taktikā un saskarsmē” (iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2017/2) pieņema lēmumu atzīt par uzvarētāju iepirkuma Daļā Nr.1, Daļā Nr.2, Daļā Nr.3 un Daļā Nr.4 SIA „Baltijas Došības Skola”. Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.1 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 7 400,00 (septiņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) bez PVN. Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.2 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 4 125,00 (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN. Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.3 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) bez PVN. Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.4 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 4 125,00 (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

BDS_līgums_Nr.4

BDS_līgums_Nr.2

BDS_līgums_Nr.3

BDS_līgums_Nr.1

LĒMUMS

Tehniskā-finanšu_3.daļa

Tehniskā-finanšu_4.daļa

Tehniskā_-_finanšu_2.daļa

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_-_finanšu_1.daļa

Instrukcija_apmācības