Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/24 “Par munīcijas piegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu 27.09.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 27.septembris

Identifikācijas numurs RPP 2017/24

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par munīcijas piegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 22 479,34 (divdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro, 34 centi) bez PVN

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 9.oktobra plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037807

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums_Nr.1_Pieteikuma_forma

Pielikums_Nr.2_Tehniskā_piedāvājuma_forma

Pielikums_Nr.3_Finanšu_piedāvājuma_forma

Pielikums_Nr.4_Līguma_projekts


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 12. oktobrī

Publicēšanas datums 2017.gada 12.oktobris

Identifikācijas Nr. RPP 2017/24

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu iepirkumā “Par munīcijas piegādi” slēgt līgumu ar SIA “Zommers”, reģistrācijas Nr.40003289047, par kopējo līguma summu EUR 22479.34  (divdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro, 34 centi) bez PVN.

LĒMUMS

Paziņojums par 2017.gada 12.oktobra lēmuma precizējumu

Publicēšanas datums 2017.gada 17.oktobris.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/24.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 17.oktobrī precizē 2017.gada 12.oktobra lēmumu ieprikumā  “Par munīcijas piegādi” un nolemj slēgt līgumu ar SIA “Zommers”, reģistrācijas Nr.40003289047, par kopējo līguma summu EUR 22 479,26 (divdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro, 26 centi) bez PVN.

Lēmuma_precizējums