Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/49 “Par apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/49 "Par apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu" Publicēts 07 Decembris 2016 Publicēšanas datums 2016.gada 07.decembrī Identifikācijas numurs RPP 2015/49 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par apsardzes, ugunsdrošības signalizācojas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu. Paredzamā līgumcena EUR 8 823,80 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro, 80 centi). Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2016.gada 19.decembrim plkst. 10.00. Kontakttālrunis: 67037854 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 12.12.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/49 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 12.decembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu” sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

Lēmums

4_pielikums

5_pielikums_Finanšu_Piedāvājums

2_pielikums_Tehniskā_specifikācija

3_pielikums_Informācija_par_Pretendenta_pieredzi

1_pielikums_Pieteikums

Instrukcija