Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu iepirkumā Nr.RPP 2016/27 “Par šaušanas trenera piesaisti”

LĪGUMS

Lēmums