Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu iepirkumā Nr.RPP 2016/28 “Par apmācību speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā”