Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu RPP 2016/20 “Par bērnu vasaras nometņu organizēšanu un vadīšanu”

Paziņojums par lēmumu 05.07.2016.

Identifikācijas numurs RPP 2016/20.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 5.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar biedrību “Sporta klubs “Dinamo LAT”” par kopējo līgumsummu EUR 14 206,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti seši euro, 00 centi) ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

LĒMUMS

Publicējams_līgums_Dinamo_LAT