Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu RPP 2016/3 “Par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanu”