Paziņojums par iepirkuma rezultātu RPP 2016/40 “Par sporta cīņas zāles izmantošanu”

Lēmums

Līgums