Paziņojums par līgumu ,,Par šautuves telpas un lietišķās šaušanas video apmācības programmas izmantošanu”

Publicēšanas datums 2017.gada 15. decembrī Identifikācijas numurs RPP 2017/32 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par šautuves telpas un lietišķās šaušanas video apmācības programmas izmantošanu. Paredzamā līgumcena EUR 55 266.94 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017.gada 27.decembrim, plkst. 10.00. Kontakttālruņi: 67037869. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. __________________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 2017.gada 29.decembrī Publicēšanas datums 2017.gada 29.decembrī Identifikācijas Nr. RPP 2017/32 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 29.decembrī noslēdza līgumu "Par šautuves telpas un lietišķās šaušanas video apmācības programmas izmantošanu" ar SIA “WALTERS” par kopējo līguma summu EUR 55 266,94 bez PVN.

Līguma_projekts

NOLIKUMS

Pielikums_Nr.1_un_Nr.2
Līgums