Paziņojums par līgumu RPP 2016/31 “Par radiosakaru sistēmas uzturēšanu, tehnisko atbalstu un remontu”

Publicēšanas datums 08.09.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/31 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par radiosakaru sistēmas uzturēšanu, tehnisko atbalstu un remontu. Paredzamā līgumcena EUR 94 988,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037807, 29126766. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. ____________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 24.10.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/31 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 24.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA "DAN COMMUNICATIONS", vienotais reģistrācijas numurs 50003294251, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā "Par radiosakaru sistēmas uzturēšanu, tehnisko atbalstu un remontu" par kopējo līguma summu EUR 94 988,00 bez PVN.

Nolikums

2.pielikums_ok

Pielikums_Nr.1_Pieteikums

3.pielikums_ok

4.pielikums_ok

5._pielikums_Līgums