Paziņojums par līgumu RPP 2016/4 “Par videonovērošanas serveru un videonovērošanas kameru iegādi, nomaiņu un integrēšanu Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas tīklā”

Publicēšanas datums 2016.gada 22.februāris Identifikācijas numurs RPP 2016/4 Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par videonovērošanas serveru un videonovērošanas kameru iegādi, nomaiņu un integrēšanu Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas tīklā. Paredzamā līgumcena EUR 74 380,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 24.martam, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037837, 67037854. Paziņojums par lēmumu 12.04.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/4 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 11.aprīlī pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA "Baltic Builder Group ", vienotais reģistrācijas numurs 40103353371, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā "Par videonovērošanas serveru un videonovērošanas kameru iegādi, nomaiņu un integrēšanu Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas tīklā" par kopējo līguma summu EUR 73 140,00 bez PVN.

Nolikums

Pielikums_Nr.1_Pieteikums

Tehniskā_spec.videoserveris_kameras

Finanšu_piedāvājums

Līguma_projekts_konkursam

vienosanas_BBG_public