Paziņojums par līgumu RPP 2016/41 “Par sporta kluba pakalpojumiem”

Publicēšanas datums 2016.gads 27.oktobris Identifikācijas numurs RPP 2016/41 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par sporta kluba pakalpojumiem. Iepirkums tiek dalīts trijās daļās: 1. daļa Nr.1 - par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu. Paredzamā līguma summa EUR 34 710,74 (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti desmit euro, 74 centi) bez PVN. 2. daļa Nr.2 - par sporta spēļu zāles izmantošanu. Paredzamā līguma summa EUR EUR 3 719,01 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro, 1 cents) bez PVN. 3. daļa Nr.3 - par peldbaseina izmantošanu. Paredzamā līguma summa EUR 6 198,35 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro, 35 centi) bez PVN. Paredzamā kpoējā līgumcena EUR 44 628,10 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037839, 67037869.

L_Ī_G_U_M_S_projekts_6.pielikums

Sporta_spēļu_zāle_daļai__Nr.2

Tehniskā_spec._daļa_Nr.3_baseins

Apliecinājums_pielikums_Nr.5

Tehn-fin_daļa_Nr.1_trenažieru_zāle

Instrukcija

Pieteikums