Paziņojums par līgumu RPP 2016/42 “Par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu (KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 11.novembris Identifikācijas numurs RPP 2016/42 Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu (KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) iegādi Paredzamā līgumcena EUR 86 000,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 līdz 2016.gada 12.decembrim, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Tālrunis 67037893. Paziņojums par lēmumu 12.01.2017. Identifikācijas Nr.2016/42 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 11.decembrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar AAS"BALTA", vienotais reģistrācijas Nr.40003049409, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātā konkursā "Par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) iegādi" identifikācijas Nr.2016/42 par kopējo līguma summu 71 427,40 (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit septiņi euro, 40 centi) bez PVN.

Atbilde_pretendentam_2

Atbilde_pretendentam_kvadricikls

KASKO_un_OCTA_līguma_projekts

Kopija_no_Finanšu_piedāvājums_KASKO_OCTA_2016

Tehniskā_specifikācija_KASKO_3_pielikums

Pieteikums_1.pielikums

Tehniskā_specifikācija_OCTA_2.pielikums

Nolikums_KASKOOCTA_Atkopts