Paziņojums par līgumu RPP 2016/48 “Par transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu, krāsošanu, rezerves daļu un autokomplektējošo daļu piegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 9.decembrī Identifikācijas numurs RPP 2016/48 Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu, krāsošanu, rezerves daļu un autokomplektējošo daļu piegādi. Paredzamā līgumcena EUR 360 000 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2017.gada 31.janvārim, plkst.10.00. Ieinteresēto pretendentu sanāksme notiks 2017.gada 5.janvārī, plkst.10:00., Rīgā, Lomonosova ielā 12A, konferenču zālē. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037850, 67037859. ___________________________________________________________________ Paziņojums par 2017.gada 27.februārī pieņemto lēmumu Publicēšanas datums 2017.gada 27.februāris Iepirkuma identifikācijas numurs RPP 2016/48 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 27.februārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu, krāsošanu, rezerves daļu un autokomplektējošo daļu piegādi ar SIA „Andre Motors”, vienotais reģistrācijas Nr.40103997615, par kopējo līgumsummu EUR 360 000.00 (trīs simti sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. __________________________________________________________________ Saskaņā ar atklāta konkursa komisijas 03.03.2017. lēmumu, 27.02.2017. lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA "Andre Motors" ir atcelts. __________________________________________________________________ Paziņojums par 2017.gada 20.martā pieņemto lēmumu Publicēšanas datums 2017.gada 22.martā Iepirkuma identifikācijas numurs RPP 2016/48 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 20.martā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu, krāsošanu, rezerves daļu un autokomplektējošo daļu piegādi ar SIA „Andre Motors”, vienotais reģistrācijas Nr.40103997615, par kopējo līgumsummu EUR 360 000.00 (trīs simti sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

Nolikums_autoremonts_2016

Pielikums_Nr.1_Pieteikums_ok

Atlases_prasības

FP_remonts_dec_2016

Tehniska_specifikacija

Jautājums

Līgums_autotransporta_remonts_3_sk

Līgums_autotransportapubl