Paziņojums par līgumu RPP 2016/7 “Par aizsargekipējuma iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 18.marts Identifikācijas numurs RPP 2016/7 Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par aizsargekipējuma iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 56 776,85 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 18.aprīlim, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037803, 67037854. Paziņojums par lēmumu 03.05.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/7 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 03.maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar "Baltic Armaments OU", vienotais reģistrācijas numurs 10717064, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā "Par aizsargekipējuma iegādi" par kopējo līguma summu EUR 56 760,00 bez PVN.

Nolikums

Pielikums_Nr.1_Pieteikums

Tehniska_specifikacija_aizsargekipējums_10.03

Finanšu_piedāvājums

Līguma_projekts

Pielikums_Nr.4