Paziņojums par līgumu RPP 2016/9 “Par kuģošanas līdzekļu un laivu vedēju piekabju tehnisko apkopi, remontu, komplektējošo daļu un piederumu piegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 13.aprīli Identifikācijas numurs RPP 2016/9 Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par kuģošanas līdzekļu un laivu vedēju piekabju tehnisko apkopi, remontu, komplektējošo daļu un piederumu piegādi. Paredzamā līgumcena EUR 79 338,84 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 16.maijam, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037850. Paziņojums par lēmumu 06.07.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/9 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 6.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA "Delfīns M", vienotais reģistrācijas numurs 40003439368, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā "Par kuģošanas līdzekļu un laivu vedēju piekabju tehnisko apkopi, remotnu, komplektējošo daļu un piederumu piegādi"par kopējo līguma summu EUR 79 388,84bez PVN.

Nolikums

Pieteikums_1.pielikums

Tehniska_specifikacija_2016

Laivas_FP_2016_ok

NolikLigumaProjekts