Paziņojums par līgumu RPP 2017/6 “Par formas tērpa elementu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 17.februāris

Identifikācijas numurs RPP 2017/6

Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par formas tērpa elementu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 182 690,50  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 11.aprīlim, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037808, 67037854

Nolikums_formas

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_specifikācija-Finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.2

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.3

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.4

Tehniskā_specifikācija-finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.5

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.6

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.7_3

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.8

Līguma_projekts

Attēli

Attēls_kombinezons

Attēli Nr.1 vissezona

Attēli Nr.2 siltinātais

Informējam Jūs, ka Nolikuma 1.1., 1.5. un 1.9.1. punktos, norādītajos identifikācijas numuros ir pārrakstīšanās kļūda.

Precizējam, ka atklāta konkursa identifikācijas numurs ir RPP 2017/6.

https://pvs.iub.gov.lv/show/484775

AtbildeKavis_publ_2

_________________________________________________________________________________________

Paziņojums par lēmumu 15.05.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/6

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 12.maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “SYNERGY”,  vienotais reģistrācijas numurs 40103255297, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi”, Daļā Nr.5 „Vissezonas un siltināto kostīmu iegāde” par kopējo līguma summu EUR EUR 56 160,00 (piecdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Līguma_publ Daļā Nr.5

________________________________________________________________________________________

Paziņojums par lēmumu 31.05.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/6

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 30.maijā pieņēma lēmumu:

-Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA ,,VIK”, reģistrācijas Nr. 40003276146, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi” Daļā Nr.1 „Beisbola tipa cepuru iegāde”,  par kopējo līguma summu EUR 1977,36 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit septiņi euro, 36 centi) bez PVN.

-Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA ,,VIK”, reģistrācijas Nr. 40003276146, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādiDaļā Nr. 2 „T-kreklu iegāde”, par kopējo līguma summu EUR 7185,36 (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro, 36 centi) bez PVN.

– Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „SYNERGY”, reģistrācijas Nr. 40103255297, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi  Daļā Nr.3 „Trikotāžas kreklu ar apkaklīti (baltu) iegāde”,  par kopējo līguma summu EUR 32 742,45 (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro, 45 centi) bez PVN.

– Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „SYNERGY”, reģistrācijas Nr. 40103255297, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi  Daļā Nr.4 „Trikotāžas kreklu ar apkaklīti (melnu) iegāde”, par kopējo līguma summu EUR 35 492,70 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro, 70 centi) bez PVN.

-Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA ,,Lola Dizains LV”, reģistrācijas Nr.40103745698, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi” Daļā Nr.6 „Vestu ar gaismas atstarojošiem elementiem iegāde”, par kopējo līguma summu EUR 30 225,00  (trīsdesmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

-Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA ,,NORDIC TEKSTILS”, reģistrācijas Nr.40003332104, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi” Daļā Nr.7 „Baltu kreklu iegāde”, par kopējo līguma summu EUR 1716,00  (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit euro, 00 centi) bez PVN.

-Slēgt iepirkuma līgumu ar  SIA ,,Uniform Desing Bureau”, reģistrācijas Nr. 50003638031, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā ,,Par formas tērpa elementu iegādi” Daļā Nr.8 „Taktisko apmācību kombinezonu iegāde”,  par kopējo līguma summu EUR 6860,00 (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Līguma_projekts_PUBLICĒJAMS_daļa_Nr.7

Līguma_projekts_DAĻA_nr.8__PUBLICĒJAMS

Līguma_projekts_Daļa_Nr.6_PUBLICĒJAMS

Ligums_publ

Līguma_publ_2

Līguma_projekts_PUBLICĒJAMS_daļa_Nr.3

Līguma_projekts_PUBLICĒJAMS_daļa_Nr.4