Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/33 ,,Par Rīgas pašvaldības policijas transporta līdzekļos uzstādīto audio/video iekārtu remontu, tehnisko apkopi un demontāžu”

Publicēšanas datums 03.01.2018.

Identifikācijas numurs RPP 2017/33

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par  Rīgas pašvaldības policijas transporta līdzekļos uzstādīto audio/video iekārtu remontu, tehnisko apkopi un demontāžu.

Paredzamā līgumcena EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 euro centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2018. gada 15.janvārim plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67848069, 67037854.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Līguma pielikums

_______________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par lēmumu 19.01.2018.

Identifikācijas numurs RPP 2017/33

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2018.gada 19.janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par Rīgas pašvaldības policijas transporta līdzekļos uzstādīto audio/video iekārtu remontu, tehnisko apkopi un demontāžu ar SIA “NOLAN” par kopējo līguma summu EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums