Paziņojums par plānoto līgumu 2017/1 “Par formas apģērba iegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu 10.01.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 10.janvāris.

Identifikācijas numurs RPP 2017/1

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par formas apģērba iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 36 870,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017. gada 23.janvārim, plkst. 10.00.

Kontakttālruņi: 67037854.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Instrukcija
TEHNISKĀ_SPECIFIKĀCIJA_2017
Finanšu_piedāvājums
Apliecinājums_pielikums_Nr.3


pogas


Paziņojums par lēmumu 30.01.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 30.janvāris

Identifikācijas numurs RPP 2017/1

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 30.janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par formas apģērba iegādi ar SIA  ražošanas komercfirmu “Astaro”, vienotais reģistrācijas Nr.40003085857, par kopējo līgumcenu EUR 36 870,- (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Lemums
SIA_ASTARO_Līgums_public