Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/1 “Par cepuru iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 18.janvāris Identifikācijas numurs RPP 2016/1 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par cepuru iegādi. Paredzamā līgumcena ir EUR 22 378,51 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 29.janvārim, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037808, 67037834 Paziņojums par lēmumu 15.02.2016. Publicēšanas datums 15.02.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/1 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 15.februārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu: - Daļā Nr.1 "Par melnu beisbola cepuru iegādi" ar SIA "VIK", vienotais reģistrācijas Nr.40003276146 par līguma summu EUR 2 462,10 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro, 10 centi) bez PVN; -Daļā Nr.2 "Par siltinātu cepuru iegādi" ar SIA "URBAN STEP",vienotais reģistrācijas Nr.40103820163, par kopējo līgumcenu EUR 19 833,00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN.

2Instrukcija

Pieteikums

Tehniskā_specifikācija-Finanšu_piedāvājums_1.daļa

Tehniskā_specifikācija-Finanšu_piedāvājums_2.daļa

L_Ī_G_U_M_S_beisbola_cepures

LĒMUMS

L_Ī_G_U_M_S_siltinātas_cepures