Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/10 ,,Par darbinieku apmācību policijas taktikā un saskarsmē”

Publicēšanas datums 2016.gada 24.martā

Identifikācijas numurs RPP 2016/10

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par darbinieku apmācību policijas taktikā un saskarsmē.

Paredzamā līgumcena EUR 15 702,46  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2016.gada 5.aprīlim, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: G.Buķis talr.67037279.

Instrukcija

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehnsikā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_daļā_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_daļā_Nr.2

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_daļā_Nr.3


Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 15.04.2016.

Identifikācijas Nr.RPP 2016/10

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 15.aprīlī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par darbinieku apmācību policijas taktikā un saskarsmē” sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.

Lēmums