Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/12 “Par mēbeļu iegādi”

Publicēšanas datums 18.04.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/12 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par mēbeļu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 20 495,87 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst.10.00. Kontakttālruņi: 67037856, 67037824. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. ________________________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 12.05.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/12 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 12.maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu 1.daļā „Biroja mēbeļu iegāde” ar SIA ,,NV STILS"par kopējo līguma summu EUR 4 958.68 (četi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro, 68 centi) bez PVN. 2.daļā ,,Krēslu iegāde"ar SIA ,,ALB"reģistrācijas Nr.44102015357, par kopējo līguma summu EUR 12 396,69 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro, 69 centi) bez PVN. 3.daļā „Metāla skapīšu iegāde” slēgt līgumu ar SIA „WSP”, reģistrācijas Nr.40103375307, par kopējo līguma summu EUR 3 140,50 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 50 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pielikums_Nr.1

1.daļa_Tehn.spec-Fin.pied._Biroja_mēbeles

Attēli

2.daļa_Tehn.spec-Fin.pied._Krēsli

3.daļa_Tehn.spec-Fin.pied._Metāla_skapīši

attēli

Pielikums_Nr.5

Lēmums

LĪGUMS_daļā_Nr

Līgums_skapīši

LĪGUMS__Biroja_mēbeļu_ieg