Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/13 “Par munīcijas iegādi”

Publicēšanas datums 21.04.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/13 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par munīcijas iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 22 479,34 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2016.gada 3.maija plkst.10.00. Kontakttālruņi: 67037893 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. _____________________________________________________________ Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 03.05.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/13 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 3.maijā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par munīcijas iegādi” sakarā ar to, ka neviens pretendents nav iesniedzis piedāvājumu.

Instrukcija

Pielikums_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_munīcijas_iegādei_labota

Finanšu_iedāvājums

Lēmums