Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/15 “Par reprezentācijas un izdales materiālu izstrādi un iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 24.maijs Identifikācijas numurs RPP 2016/15 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par reprezentācijas un izdales materiālu izstrādi un iegādi. Paredzamā līgumcena ir EUR 11 557,52 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu līdz 2016.gada 6.jūnija plkst.10.00. Darba laiks līdz 2016.gada 31.maijam ir no plkst.8.30 līdz plkst.17.00, bet no 2016.gada 1.jūnija ir no plkst.8.00 līdz plkst.16.30. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037860, 67037834 __________________________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 05.07.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/15 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 5.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu 1.daļā „Brošūru un klažu iegāde” ar SIA ,,GR ART & PRINT", reģistrācijas Nr.40103323220, par kopējo līguma summu EUR 4252,30 (četi tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro, 30 centi) bez PVN. 2.daļā ,,Reprezentatīvo materiālu iegāde"ar SIA ,,SwanGifts", reģistrācijas Nr.40103906635, par kopējo līguma summu EUR 7304,13 (septiņi tūkstoši trīs simti četri euro, 13 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pieteikums_1.pielikums

1.daļa_Tehniskā_specifikācija_Fin.pied

2.daļa_Tehniskā_specifikācija_Fin

4.pielikums_Apliecinājums

Lēmums

Publicējams_līgums_Brošūras_un_klades

Publicējams_līgums_Reprezentatīvie_materiāli