Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/18 “Par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu”

Paziņojums par plānoto līgumu 08.06.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/18 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu. Paredzamā līgumcena EUR 16 528,92 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30 līdz 2016.gada 20.jūnija plkst. 10.00. Kontakttālruņi: 67037850, 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Paziņojums par lēmumu 15.07.2016. Publicēšanas datums 15.07.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/18 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 15.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu ar SIA ,,Autoriepu Nams, vienotais reģistrācijas Nr.40103281482, par kopējo līgumcenu EUR 16 528,92 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro, 92 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pieteikums_1.pielikums

TS_riepas_2016

Kopija_no_FP_riepas_2016

LĒMUMS

Līgums_riepas_diski_public