Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/19 “Par virsjaku iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 08.jūnijs Identifikācijas numurs RPP 2016/19 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par virsjaku iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 6 132,23 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.00 - 16.30 līdz 2016.gada 20.jūnijam, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037856, 67037854. Paziņojums par lēmumu 28.06.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/19 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 11.daļu pārtraukt iepirkumu „Par virsjaku iuegādi”, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām.

Instrukcija

Pieteikums

Tehniskā_specifikācija_virsjakas

LĒMUMS