Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/2 “Par apavu iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 14.janvāris Identifikācijas numurs RPP 2016/2 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par apavu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 41 943,79 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 25.janvārim, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037808, 67037854 Paziņojums par lēmumu 01.02.2016. Publicēšanas datums 01.02.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/2 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 01.februārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu: - Daļā Nr.1 "Par vasaras apavu iegādi" ar SIA "SYNERGY", vienotais reģistrācijas Nr.4010325597 par līguma summu EUR 22 358,01 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro, 01 cents) bez PVN; -Daļā Nr.2 "Par ziemas zābaku iegādi" ar SIA "SYNERGY",vienotais reģistrācijas Nr.4010325597, par kopējo līgumcenu EUR 17 952,00 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro, 00 centi) bez PVN; - Pārtraukt iepirkumu Daļā Nr.3 "Par vasaras apavu ūdenslīdējiem - glābējiem iegādi", jo nav iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums.

Instrukcija

Pieteikums

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļā_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļā_Nr.2

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļā_Nr.3

apavi_glābējiem

LĒMUMS

Līgums_ziemas_zābaki

Līgums_vasaras_apavi