Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/21 “Par virsjaku iegādi”

Publicēts 30 Jūnijs 2016 Publicēšanas datums 2016.gada 30.jūnijs Identifikācijas numurs RPP 2016/21 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par virsjaku iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 6 132,23 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.00 - 16.30 līdz 2016.gada 11.jūlijam, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037856, 67037854. Paziņojums par lēmumu 12.07.2016. Publicēšanas datums 12.07.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/21 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par virsjaku iegādi ar SIA „STILMENS” par kopējo līguma summu EUR 6 121,50 (seši tūkstoši viens simts divdesmit viens euro, 50 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pieteikums

Tehniskā_specifikācija_virsjakas

LĒMUMS

Līgums_virsjaka