Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/22 “Par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību”

Publicēšanas datums 2016.gada 06.jūlijs

Identifikācijas numurs RPP 2016/22

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību.

Paredzamā līgumcena EUR 5 123,95  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2016.gada 18.jūlijam, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos D.Belozerova tālr.67037854.

Instrukcija

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_finanšu_piedāvājums

Tabula_3.pielikums


Paziņojums par lēmumu 19.07.2016.

Identifikācijas numurs RPP 2016/22.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 18.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Neatliekamās medicīnas centrs”” par kopējo līgumsummu EUR 4 912,50 (četri tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro, 50 centi) bez PVN.

LĒMUMS

Līgums_pirmās_palīdzības_kursi