Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/23 “Komandas vadīšana un koučings”

Publicēšanas datums 2016.gada 02.augusts

Identifikācijas numurs RPP 2016/23

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu “Komandas vadīšana un koučings”.

Paredzamā līgumcena EUR 6 400,00 ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, izņemot  PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2016.gada 15.augustam, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos D.Belozerova tālr.67037854.

Finanšu_piedāvājums

Instrukcija_Koucings

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_Koucings


Paziņojums par lēmumu 23.08.2016.

Identifikācijas numurs RPP 2016/23.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 23.augustā pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” par kopējo līgumsummu EUR 3 738.00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro, 00 centi) bez PVN.

LĒMUMS

līgums_koučings