Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/24 “Avota ūdens piegāde, ūdens sadales iekārtu noma un tehniskā apkope”

Publicēšanas datums 2016.gada 14.jūlijs Identifikācijas numurs RPP 2016/24 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi. Paredzamā līgumcena EUR 6 198,30 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.00 - 16.30 līdz 2016.gada 27.jūlijam, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037893. Paziņojums par lēmumu 27.07.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/24 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 11.daļu pārtraukt iepirkumu „Avota ūdens piegāde, iekārtu noma un tehniskā apkkope”, jo ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, grozot Instrukcijā ietvertās atlases nosacījumus un iesniedzamos dokumentus, kā arī CPV kodu.

Instrukcija_Avota_ūdens

Lemums