Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/25 “Par munīcijas iegādi”

Publicēšanas datums 01.08.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/25 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par munīcijas iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 22 479,33 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30 līdz 2016.gada 12.augusta plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Paziņojums par lēmumu 16.08.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/25. Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 16.augustā pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Zommers" par kopējo līgumsummu EUR 22 479,22 (divdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro, 22 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pielikums_Nr.1

Finanšu_iedāvājums

Tehniskā_specifikācija_munīcijas_iegādei_labota

LĒMUMS

Līguma_projekts_munīcija_publ