Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/26 “Dabīgā avota ūdens piegāde, ūdens sadales iekārtu noma un tehniskā apkope”

Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/26 "Dabīgā avota ūdens piegāde, ūdens sadales iekārtu noma un tehniskā apkope" Publicēts 01 Augusts 2016 Publicēšanas datums 2016.gada 1.augusts Identifikācijas numurs RPP 2016/26 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi. Paredzamā līgumcena EUR 6 198,30 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.00 - 16.30 līdz 2016.gada 12.augustam, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037893. Paziņojums par lēmumu 12.08.2016. Publicēšanas datums 16.08.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/26 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 12.augustā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi ar SIA „Venden” par kopējo līguma summu EUR 6 196,91 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro, 91 cents) bez PVN.

Līgums_par_ūdeni_RPP_2016

19.0.2012.Tehniskā spe

Instrukcija_Avota_ūdens