Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/30 “Par 1 (vienas) jaunas apvidus automašīnas iegādi”

Publicēšanas datums 25.08.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/30 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par 1 (vienas) jaunas apvidus automašīnas iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 31 818,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30 līdz 2016.gada 05.septembra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. __________________________________________ Paziņojums par lēmumu 02.09.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/30 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 2.septembrī pieņēma lēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 11.daļu pārtraukt iepirkumu „Par1 (vienas) jaunas apvidus automašinas iegādi", jo ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.

lemums

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_auto

1_pielikums_Pieteikums

Instrukcija