Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/32 par mācību kursa „Efektīvs vadītājs” pasniegšanu

Publicēšanas datums 2016.gada 6.septembrī

Identifikācijas numurs RPP 2016/32

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu ar mācību kursa „Efektīvs vadītājs” pasniegšanu.

Paredzamā līgumcena EUR 6 280,00 ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, izņemot  PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2016.gada 19.septembrim, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: vecākais juriskonsults A.Vessers-Arness tālr:67037869.

Instrukcija

Pieteikums

Tehniskā_specifikācija_Efektivs_vaditajs


Paziņojums par lēmumu 07.10.2016.

Identifikācijas numurs RPP 2016/32.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 7.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “BUTS” par kopējo līgumsummu EUR 1716,66  (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit euro, 66 centi) bez PVN.

LĒMUMS

līgums