Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/34 ,,Par 1 (vienas) jaunas, aprīkotas vieglā komerctransporta tipa automašīnas iegādi”

Publicēšanas datums 09.09.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/34 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par 1 (vienas) jaunas, aprīkotas vieglā komerctransporta tipa automašīnas iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 33 471,07 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 20.septembra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037824. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Paziņojums par lēmumu 05.10.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/34. Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 04.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar AS "WESS" par kopējo līgumsummu EUR 28 876,81 (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro, 81 cents) bez PVN.

Instrukcija

1_pielikums_Pieteikums

Gala_Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_auto_3

Lēmums

Līgums_publ