Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/35 “Par Taser X26 elektrošoka pistoļu kasešu iegādi”

Publicēšanas datums 30.09.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/35 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par Taser X26 elektrošoka pistoļu kasešu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 14 380,10 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 11.oktobra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037893. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā. Paziņojums par lēmumu 08.11.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/35. Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 8.novembrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar TASER International Europe SE par kopējo līgumsummu EUR 9342,00 (deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro, 00 centi) bez PVN.

Instrukcija_Elektrošoka_pistoles

Instrukcija_ENG____corr

Lēmums

Ligums_TaserX26