Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/36 “Par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi”

Publicēšanas datums 28.09.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/36 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 16 000,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 10.oktobra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā. Paziņojums par lēmumu 08.11.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/36. Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 08.novembrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar "TASER International Europa SE" par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi par kopējo līgumsummu EUR 15 361,15 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro, 15 centi) bez PVN.

Atbilde_pretendentam_public

Instrukcija_videonovērošanas_komplekti

Lēmums

L_Ī_G_U_M_S