Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/37 “Par kancelejas preču iegādi”

Publicēšanas datums 07.10.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/37 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par kancelejas preču iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 15 000.00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 18.oktobra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā. Paziņojums par lēmumu 31.10.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/37. Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Charlot" par kopējo līgumsummu EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

1_pielikums_Pieteikums

Instrukcija_kanceleja

Atbilde_pretendentam_public

TEHNISKĀ_SPECIFIKĀCIJA_Kancelejas_preces_2016

Atbilde_pretendentam_2_public

Lēmums

Līgums_kanceleja_public