Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/39 “Par 1 (viena) jauna kvadricikla iegādi”

Publicēšanas datums 13.10.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/39 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par 1 (viena) jauna kvadricikla iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 9 090,90 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 24.oktobra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Paziņojums par lēmumu 01.11.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/39. Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 01.novembrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Motofavorīts" par 1 (viena) jauna kvadricikla iegādi par kopējo līgumsummu EUR 8 130,60 (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit euro, 60 centi) bez PVN.

1_pielikums_Pieteikums

Instrukcija

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums

Atbilde_pretendentam_kvadricikls_public

Lēmums

Līgums_kvadricikls_public