Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/43 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu 04.11.2016. Publicēšanas datums 04.11.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/43 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 5 800 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2016. gada 15.novembrim, plkst. 10.00. Kontakttālrunis 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Paziņojums par lēmumu 25.11.2016. Publicēšanas datums 2016.gada 25.novembrī Identifikācijas numurs RPP 2016/43 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi ar SIA "Inter Cars Latvija", vienotais reģistrācijas Nr.40103315276, par kopējo līgumcenu EUR 5 800,00 (pieci tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) bez PVN.

Instrukcija

1_pielikums_Pieteikums

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums

Lēmums

Līgums_auto_ķīmijas_piegādi_public